Disclaimer

Natural Balanz aan de Busweg 38 te Eindhoven. Staat voor het op een natuurlijke manier in balans brengen (homeostase) van het lichaam. Natural Balanz is dus geenszins te beschouwen als een rechtspersoon.

 

Deze website is met uiterste zorg samengesteld en wordt zo goed mogelijk up-to-date gehouden. Toch zijn onjuistheden en onvolledigheden niet uit te sluiten. Anita Krijnen, eigenaar van Natural Balanz is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie op deze website of voor de inhoud van websites die via hyperlinks op deze site te bereiken zijn.

Anita Krijnen is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met informatie die op of via deze website beschikbaar is. Aan de informatie die op deze website te vinden is, zijn geen rechten te ontlenen.

 

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Maak gerust gebruik van teksten of afbeeldingen op deze website, of van brochures, flyers en overige publicaties, maar vermeld dan wel de bron: Copyright (c) Natural Balanz, met vermelding van http://www.natural-balanz.nl. Mocht het om teksten of afbeeldingen van derden gaan, dan hebt u toestemming nodig van de bron waarvan het materiaal afkomstig is.